ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์คืออะไรและผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหาด้วย SEO ได้อย่างไร

ตามชื่อของพวกเขา ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะตรวจสอบข้อบกพร่องในเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้รับการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาที่สูงขึ้น ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ดำเนินการประเมินเว็บไซต์ SEO รับทำ seo (การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาให้เหมาะสม) เต็มรูปแบบและรายงานการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำซึ่งควรทำเพื่อให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหามากขึ้น

ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ SEO ในเชิงลึกของโค้ด HTML ของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแท็ก META และแท็กรูปภาพสำรอง ร่วมกับการวิเคราะห์ SEO ของการออกแบบเว็บไซต์ น้ำหนักข้อความคีย์เวิร์ด เวลาในการดาวน์โหลด และคุณสมบัติ SEO อื่นๆ ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะสร้างรายงาน SEO โดยละเอียดซึ่งประกอบด้วยแท็ก META ที่สร้างขึ้นเอง แท็ก alt และแนะนำการแก้ไขเว็บไซต์อื่นๆ

ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์และบริษัท SEO อื่นๆ มีความแตกต่างหลายประการ บริษัท SEO ส่วนใหญ่ประเมินและรายงานเกี่ยวกับโค้ด HTML ของเว็บไซต์ทั่วไปและคุณลักษณะการออกแบบเว็บไซต์ที่จำกัดเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะเสนอการประเมินโดยละเอียดและรายงาน SEO ของโค้ด HTML และทุกแง่มุมของการออกแบบเว็บไซต์ตั้งแต่ความเกี่ยวข้องของข้อความไปจนถึงการออกแบบที่สวยงาม ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะเสนอรายงาน SEO ที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ใช้งานได้ซึ่งควรทำกับเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม บริษัท SEO ทั่วไปจะเน้นเฉพาะสิ่งที่ผิดปกติกับเว็บไซต์โดยไม่เสนอคำแนะนำที่ดีมากมายเพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา

บริษัท SEO ทั่วไปส่วนใหญ่จะให้รายงาน SEO สไตล์ “ตัวตัดคุกกี้” แก่ลูกค้า กล่าวคือบริษัท SEO จำนวนมากจะประเมินเว็บไซต์โดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างรายงานแบบอัตโนมัติ และส่งงานพิมพ์จากรายงาน SEO ทั่วไปให้กับลูกค้า รายงาน SEO ดังกล่าวจะให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของลูกค้า และจะไม่ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ควรทำเพื่อปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหา ในทางตรงกันข้าม บริษัทผู้ตรวจสอบเว็บไซต์จะถือว่าแต่ละเว็บไซต์เป็นเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ดี บริษัท SEO จะละเว้นจากการใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติใด ๆ เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์หรือเพื่อสร้างรายงาน SEO

การส่งเสริมรายงาน SEO ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และแนวทางปฏิบัติ SEO แบบ ‘หมวกขาว’ อย่างมีจริยธรรมเป็นกุญแจสำคัญในจริยธรรมของบริษัท SEO ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ดีทั้งหมด บริษัท SEO จะละเว้นจากการใช้แนวทางปฏิบัติที่ล้าสมัยของการส่งเว็บไซต์อัตโนมัติ บริษัท SEO ทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงใช้ซอฟต์แวร์ยื่นแบบอัตโนมัติ แม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะทราบแล้วว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวส่งเว็บไซต์ไปยังแหล่งนอกรีตและผิดจรรยาบรรณ เช่น เพจ FFA และฟาร์มลิงก์ เสิร์ชเอ็นจิ้นยอดนิยมถือว่าการส่งไปยังแหล่งที่มาเช่น ‘สแปม’ และจะส่งผลให้เว็บไซต์ถูกวางลงใน Google Sandbox เป็นระยะเวลานาน หากไม่ถูกแบนจากการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาโดยสิ้นเชิง ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ บริษัท SEO จะส่งเสริมการใช้การส่งเว็บไซต์ด้วยตนเองอย่างมีจริยธรรมต่อแหล่งที่มาที่เลือกปฏิบัติเท่านั้น

การพิจารณาอีกประการหนึ่งคือผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ บริษัท SEO จะเปลี่ยนบริการของตนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ดี บริษัท SEO ในขณะนี้เสนอการออกแบบเว็บไซต์ SEO บนเว็บไซต์หรือในหน้าและการใช้งาน SEO เพื่อประหยัดเวลาและความยุ่งยากให้กับลูกค้า ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่นำเสนอการออกแบบเว็บไซต์ SEO ในสถานที่จะขอให้ลูกค้าเข้าถึงไฟล์เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของเว็บไซต์โดยตรง เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา การออกแบบเว็บไซต์ SEO ในสถานที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีการออกแบบเว็บไซต์ที่จำกัดและความรู้ในการใช้งาน SEO เพื่อส่งเสริมเว็บไซต์ของตนในการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหา ผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ บริษัท SEO เห็นว่าลูกค้าเลือกใช้การออกแบบเว็บไซต์ SEO ในสถานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาทราบดีว่าการใช้งานการออกแบบเว็บไซต์ SEO บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้นดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ตระหนักดีถึงแนวทางปฏิบัติ SEO ที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม